Dřevěná terasa z tropické dřeviny bangkirai
U nás nakoupíte bangkirai levně

AKČNÍ CENY

Yelow ballau select krátké délky 1,53m m2 AKCE
940,- Kč / m2
Yelow ballau select krátké délky 2,13m m2 AKCE
1065,- Kč / m2
Yelow ballau select délky 2,44m m2 AKCE
1170,- Kč / m2
Yelow ballau select délky 3,96m m2 AKCE
1170,- Kč / m2
Podkladní hranol cinkovaný 4,2/7 cm dl 4,00bm - akce bm 100,-
Spojovací materiál nerez A2 kalená terasový vrut terasotec - 5/50 torx 25 ks 2,00,-
Teakový olej balení 3l ks 798,-
Teakový olej balení 10l ks 2588,-
Výdejní místa pro vruty a olej: Praha, Brno, Ostrava

Ceny bez DPH

Popis a technické údaje Yellow balau / Bangkirai

Na českém trhu se vyskytuje různá kvalita a různé typy dřevin deklarované jako bangkirai. Pro laika při prvním faktickém seznámení se dřevinou je prakticky nemožné bangkirai identifikovat. Materiálu s označením bangkirai /tropický dub/ je cirka 50 dřevin. Nejkvalitnější z těchto typů je bangkirai yeloow balau /bangkirai světlý/ v kvalitě select. V tomto provedení zboží dodáváme na trh. U tohoto typu je minimální rozdíl barevné škály. U této kvality se nesmí do palet přimíchávat jiný materiál - například kapur, sellagan, batu atd. Zboží v této kvalitě není zkroucené a je předsušené cirka na 18% objemové vlhkosti. Pro ilustraci – světlý bangkirai je v nákupu o 100 euro dražší, než bangkirai červený, u kterého jsou výrazné barevné rozdíly a není předsušený.

Vzhledem k obrovskému zájmu o tento produkt a omezeným možnostem produkce v Indonesii se bude na trhu stále více objevovat horší kvalita a její alternativy.

Samozřejmě i alternativní řešení může být zajímavé. Pro klienty, kteří se rozhodli pro kvalitní řešení a rádi by levnější alternativu- nově u nás v prodeji od března BANGKIRAI MERSAWA různých délek za cenu 930Kč/m2 bez DPH.

RADY PRO KUPUJÍCÍ:

  • Kvalita se pozná v objemové hmotnosti. Pokud je zboží s větší vlhkostí jak 18%, pak se nejedná o kvalitu select a může se zde nacházet i jiná dřevina. U nepředsušeného materiálu laik není schopen posoudit objemovou hmotnost materiálu, která je podstatná v užitné hodnotě dřeviny. Zpravidla čím těžší materiál, tím vyšší kvalita. Předsušená deska bangkirai 25/145/ délka 3,96 bm by měla mít hmotnost cirka 12,5 kg. U alternativních dřevin je objemová hmotnost o 100 a více kg/m3 nižší než u originálu.
  • Dřevinu pokroucenou, s povrchovou plísní, popřípadě nedofrézovanou - nekupujte!

Kvalita zboží dodávaná naší firmou je totožná se zbožím na Německém trhu.Základní popis Bangkirai

Venkovní palubky - Decking z dřeviny Bangkirai jsou jednou z nejodolnějších a nejkrásnějších exteriérových masivních podlahovin. Dřevina Bangkirai se díky svým vlastnostem, vysoké tvrdosti a odolnosti používá pro velmi silně zatěžované stavební konstrukce jako jsou mosty, sloupy, železniční pražce, přímořské konstrukcí doků, na výrobu, střešních konstrukcí, domů, sloupů, mol, marin, atd. Kmeny stromů Bangkirai dorůstají běžně výšky kolem 50 m, průměrem kmenů 120 a více cm. Bangkirai je velmi tvrdá dřevina, přibližně 3x tvrdší než dub a jeho hmotnost se pohybuje 1000 až 1100 kg / 1m3.

Terasy tropické dřeviny. Decking z dřeviny Bangkirai je reprezentativní exteriérovou podlahovinou vhodnou pro terasy, balkóny, prostory kolem bazénů, zahradní chodníky a další různé venkovní prostory, nutnost použít originální kalené terasové vruty terasotec.“

Nejlevnější Bangkirai dovážíme v oboustranně drážkovaném protiskluzném provedení délky 3,96 nebo 3,66 bm a to ve tloušťce 25mm a šířce 145mm. Námi dodávané exteriérové podlahoviny Bangkirai vynikají nadstandardním poměrem kvality vůči levné ceně. Bezkonkurenční levná cena neznamená horší kvalitu, ale zohlednění krize v naší zemi. Navíc nabízíme levnou dopravu po celé České republice v krátké dodací lhůtě.

Bangkirai je někdy chybně označován za bankgirai, bangirai, bankirai, bankiraj nebo bangiraj.

Terasa Bangkirai

Klasický decking hrubá jemná, baleno po třech kusech Klasický decking hrubá jemná, baleno po třech kusech Luxusní hladké provedení select kmenu + select hoblovaného řeziva - bez typických dírek Luxusní hladké provedení select kmenu + select hoblovaného řeziva - bez typických dírek Luxusní hladké provedení select kmenu + select hoblovaného řeziva - bez typických dírek Luxusní hladké provedení select kmenu + select hoblovaného řeziva - bez typických dírek Podkladový hranol - kresba struktury - rovný Podkladový hranol - kresba struktury - rovný Podkladový hranol - kresba struktury - rovný Kalený vrut terasotec - akce 2,10 Kč bez DPH + speciální vrták se záhlubníkem a dorazem průměr 4,7mm na terasy- akce 410 Kč bez DPH Terasový olej balení 3l a 10l - akce -10%Technické a záruční podmínky pro venkovní dřevěné terasy z exotických dřevin

Bangkirai, Cumarú, Massaranduba, Ipé jsou dřeviny pocházející z jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky. Tyto dřeviny jsou různobarevné. Počínaje u světlých hnědavě žlutých odstínů až po tmavočervené – hnědé barvy. Právě tato hra barev způsobuje to, že venkovní dřevěné terasy z tohoto exotického dřeva působí velmi živě. Běl má světlou barvu a je ostře rozpoznatelná od jádrového dřeva (dřeně), které je žluté, šedé nebo hnědé a tmavne do tmavě hnědého odstínu působením povětrnostních vlivů. Textura je jemná a rovnoměrná s hluboce propleteným jádrem. Sjednocení přírodní různorodosti zabarvení docílíte následným povrchovým ošetřením terasy speciálním olejem na dřevo ( viz.Údržba teras ).

Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu. V tomto případě se jedná o výletové otvory škůdce v čerstvém dřevu, který napadá živý strom. Po pokácení tento škůdce uhyne. Neexistuje proto žádné nebezpečí dalšího napadení nebo přeskočení na jiné dřevo. Tyto malé “pinnholes” - cestičky od hmyzu neovlivňují trvanlivost nebo statické vlastnosti. Vyskytující se otvory je třeba akceptovat. V souvislosti s transportem může také dojít k vytvoření lehké plísně na povrchu, která vznikne transportem zboží v uzavřených kontejnerech několika klimatickými zónami. Tato plíseň je čistě povrchová a nepronikne do dřeva. Okartáčováním ji lze snadno odstranit.

Deformace a tvorba trhlin a třísek

Výše zmiňované dřeviny patří mezi tvrdá dřeva, kde jednotlivé kusy dřevěných dílců mohou vykazovat rozdílnou hustotu a tudíž i rozdílnou váhu. Záleží na tom, z jaké konkrétní těžební oblasti dřevo pochází. Nahodile dochází ke střídavě točivému růstu, což může způsobit narovnání vláken a vytvoření ostrých třísek. Pokud k tomuto dojde je dobré brusným papírem tyto třísky a vyhladit. Protože je dřevo přírodním materiálem je potřeba počítat s tvorbou mikroskopických i středně velkých trhlin, způsobených sesycháním pod vlivem tepla a zároveň s možností vniknutí vody do těchto trhlin, jejíž zamrznutí může tento materiál rozrušovat. V obdobích veder doporučujeme terasu v průběhu dne několikrát pokropit vodou, aby se předešlo k prudkému a přílišnému vysoušení a s tím spojené deformaci materiálu. Dále může docházet ke tvorbě trhlin na koncích dřeva. Toto všechno musí být akceptováno, protože to patří k vlastnostem dřeva a je třeba s nimi počítat už při výběru materiálu na terasu. S ohledem na možnost vzniku jemných třísek nedoporučujeme, aby po tomto materiálu lezli batolata a malé děti a předešlo se tak případným zraněním.

Dřevo musí být bezprostředně po uvolnění od transportních stahovacích pásků ihned namontováno na předem připravený rošt. Pokud dojde k uvolnění stahovacích pásků svévolně bez toho, aby byla ihned provedena montáž, a přitom dojde k deformaci dílců zkroucením, nebude v takovém případě dřevo nahrazeno! Stejným způsobem musí být dílce i skladovány před montáží tzn. vždy pevně stažené páskou.

Obsažené látky - prosakování na povrch

Zmiňované dřeviny si zachovají svou trvanlivost díky velkému množství uložených olejnatých obsažených látek. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám. V souvislosti s tím je třeba příslušně chránit ostatní konstrukční díly (omítka, dlažba…), protože se každá obsažená látka dá odstranit pouze velmi těžko nebo vůbec. Doporučujeme terasy z tvrdých dřevin před zabudováním ze všech řezných stran ošetřit olejem- speciální olej na dřevo a ihned po té pevně připevnit na připravený rošt. Plocha terasy, by se měla upravit olejem až ca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Mezi tím může dojít k zašednutí povrchu, což však není žádná vada materiálu. Po té v době užívání je nutné provádět pravidelnou údržbu ( viz. pokyny na údržbu terasových prken) jinak dojde k zešednutí.

Tvorba skvrn

Terasová tvrdá dřeva vytváří příležitostně různé viditelné skvrny (skvrny od vody, rzi, nečistot, prachu…). Tomu nelze při transportu 2-3 klimatickými zónami také zcela zabránit. Na základě vysoké vlhkosti vzduchu a kondenzační vody dochází příležitostně k rezavění ocelových pásků. Tato rez vede k černému zabarvení Bangkirai. Zpravidla se vyskytuje toto zabarvení na podélných hranách prken, v menší míře na ploše dílců. K tvorbě skvrn také může dojít díky manipulaci s pilou na kov, nebo motorovou pilou v blízkosti terasy, případně i v oblastech s větším výskytem kyselých dešťů. Přečtěte si prosím níže: Odstranění skvrn od rzi, co proti tomu můžete dělat. S těmito faktory je nutno počítat neboť nemohou být předmětem reklamace.

Čištění

Silné znečištění lze odstranit vysokotlakými čističi WAP případně tvrdým kartáčem a mýdlovým roztokem. U obzvláště odolných skvrn, jako např. rez, může pomoci mosazný drátěný kartáč nebo jemný brusný papír.

Odstranění skvrn od rzi

Jak již bylo dříve uvedeno, nelze černému zabarvení způsobenému reakcí kovu zcela zabránit. Mnohá tato zabarvení vzniknou ale teprve v zabudovaném stavu v zahradě. Klasickým příkladem toho je začernění vlivem práce s kovem v blízkosti např. z kovového zábradlí nebo z pozinkovaných střešních žlabů atd. Často způsobí právě tento železný prach obrovské škody, kompletní terasy zčernají (to se samozřejmě u zešedlého dřeva již nemůže stát a také dobrý olejnatý povrch zabrání něčemu takovému). Ale i takové případy se dají vyřešit: s kyselinou šťavelovou můžete takové zabarvení beze zbytku opět odstranit. 10 gramů kyseliny šťavelové rozpustit ve 250 ml vody (stačí na malou terasu) a rozdělit na zabarvených částech. Nejlépe vtírat kartáčem. 10-15 minut nechat působit a přepracovat kartáčem. Poté velkým množstvím vody opláchnout kyselinu šťavelovou – HOTOVO. Kyselinu šťavelovou seženete v obchodě s chemickými potřebami. Dbejte prosím na to, že také u slabých kyselin musí být bezpodmínečně dodržena všechna potřebná bezpečnostní ustanovení (při koupi zjistit). Například byste měli nosit gumové rukavice a malířskou masku (k zamezení podráždění dýchacích cest). Informujte se také o účinku na okolní rostliny nebo rybníky (změna hodnoty pH). Bezpodmínečně uchovávat v dostatečné vzdálenosti od dětí a domácích zvířat.TOPlist